ซื้อขายยาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ

spec
truss สูง 5 เมตร 2 ต้น 
moving 4 ตัว
ไฟ clear 1000 watts 8 ดวง
LED 12 ดวง