พิธีลงนามบันทืกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม SME

Sound system
Moving 2 ตัว
Clear 1000 watts 8 ดวง
LED Par 54 8 ดวง