รับเสด็จฯ ที่หอศิลป์  20 June 2018

รับเสด็จฯ ที่หอศิลป์  20 June 2018