งานรับเสด็จฯ ที่ Bangkok Art Biennale 29 October 2018